SSVU

WATERSPORT


Reserveren Word lid

SSVU watersport, een afdeling van de Spoorweg Sport Vereniging Utrecht.
Doel: zeilsport bevorderen door verhuur en instructie.

Lid worden

lid

De watersport vereniging SSVU is een
onderdeel van Spoorweg Sport en
ontspannings Vereniging Utrecht.....

lees meer... »

Verhuur / Reserveren

Image

De zeilvereniging beschikt over twee boten
van het type Randmeer Touring. De boten
hebben een lengte......

lees meer... »

Instructie

Image

Voelt u zich onveilig in de boot of bent u
de kennis vergeten of moet u een test van
bekwaamheidafleggen: De instructeurs......

lees meer... »

Tarieven

Image

Voor lid zijn van de SSVU, betaald u
contributie. Voor de huur van een boot een
klein bedrag. Het lidmaatschap ....

lees meer... »

Regels & Tips

Image

Goed Zeemanschap. Hieronder verstaan
wij dat je je gedraagt zoals van een goede
zeiler verwacht mag worden. Dat klinkt ....

lees meer... »

Contact, Route

Image

Klik op lees meer voor de
contactgegevens, het bestuur, het
telefoonnummer om te reserveren.....

lees meer... »

Word lid van SSVU afdeling watersport

De SSVU is een actieve zeilvereniging en we heten nieuwe leden van harte welkom! We kunnen ondersteuning geven bij de introductie of ter verbetering van de zeilvaardigheden.

De watersportvereniging SSVU is een onderdeel van Spoorweg Sport en ontspannings Vereniging Utrecht.

Er zijn echter wel regels:
Vanwege de veiligheid is het noodzakelijk dat je kunt zwemmen, daarnaast is voldoende kennis van het vaarreglement belangrijk. Voor nieuwe leden geldt dat wij, als je geen diploma kunt overleggen, een ‘zeiltest’ afnemen om vast te stellen of je over voldoende zeilkennis beschikt.

SSVU is er voor jou

Wij zijn er voor jou! Zo organiseert de SSVU: bestuur- ledenvergaderingen, instructie, onderhoud boten, etc.

lidmaatschap

Om lid te zijn dient er contributie betaald te worden.(zie pagina Tarieven)
JA, ik wil lid worden

Verhuur / Reserveren

De zeilvereniging beschikt over twee identieke boten van het type Randmeer Touring. De boten hebben een lengte van ongeveer 6,50 m, breedte 2,10 en een diepgang van 0,75 m. met een zeiloppervlak van 17,2 m² en dragen de namen Waterzon resp. de Waterkers met buitenboord motor.

Reserveren is makkelijk.
1. Kijk in de agenda of de boten genaamd waterzon, waterkers niet verhuurd zijn.
2. Bel 06‌-33088903 op werkdagen tussen 15:00-20:00 of in het weekend tussen 17:00-20:00.
3. Klaar, veel vaar plezier.

Per lid wordt per keer 1 boot verhuurd, die zelf op de boot aanwezig moet zijn. Verhuur van de boten gebeurt op volgorde van aanvraag, d.w.z. wie het eerst komt, die het eerst maalt. In juli en augustus kan een boot voor een maximale periode van één week worden gehuurd. Het is uiteraard niet toegestaan zonder reservering met een boot te gaan zeilen.

Denk eraan!
Na het huren van de boot de verschuldigde huurprijs binnen één week te voldoen op rekeningnr:
NL44 INGB 0‌001632126 t.n.v. penningmeester SSVU, afd.Watersport te HOUTEN.

Annuleren
Mocht er onverhoopt een reservering niet kunnen doorgaan -met een geldige reden- meldt dit dan minimaal 1 dag van tevoren bij de dienstdoende verhuurder, dan kan de boot nog aan iemand anders worden verhuurd. Het is niet uitgesloten dat weersomstandigheden een spelbreker kunnen zijn bij het zeilen. Bij het niet kunnen zeilen vanwege slechte weersomstandigheden (windkracht 5 Bf of meer, of langdurige regenval) is geen vaargeld verschuldigd. Een regenbuitje af en toe, of weinig wind geldt niet als argument om af te bellen.

Tarieven

Huurprijzen
Boten
Waterkers met motor Waterzon met motor
ma. tot zo. overdag (in principe tot 18:00) € 16,-- € 16,-
ma. tot zo. vanaf 18:00 € 8,-- € 8,--
     
Huurprijzen zijn exclusief zwemvesten

Contributie

Voor lid zijn van de SSVU, betaald u contributie. Voor de huur van een boot een klein bedrag. Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt voor dit jaar € 60 te voldoen bij vooruitbetaling (vóór 1 april ) t.n.v. penningmeester SSVU. Bij het aangaan van het lidmaatschap na 1 juli betaalt u het eerste jaar € 30. Leden die ook na herhaalde verzoeken tot betaling in gebreke blijven met de betaling van hun contributie komen niet meer in aanmerking voor het huren van een boot. Hier zal strikt de hand aan worden gehouden!

DENK ERAAN! Na het huren van de boot de verschuldigde huurprijs binnen één week te voldoen.
Zie pagina Reserveren voor eventueel annuleren.

Ter attentie van: Penningmeester SSVU
Naam ontvanger: SSVU AFD Watersport
IBAN rekeningnr: NL44 INGB 0‌001 6321 26

Instructie

Voelt u zich onveilig in de boot of bent u de kennis vergeten of moet u een test van bekwaamheid afleggen: De instructeurs stellen zich vrijwillig en belangeloos beschikbaar. De boothuur dient wel betaald te worden. Dit naar ratio van het aantal personen excl. de instructeur. Verwacht wordt dan ook dat de leerlingen op de afgesproken tijd en plaats aanwezig zullen zijn. Bij verhindering gaarne de betreffende instructeur informeren. Als blijkt dat de leerling over voldoende praktische en theoretische zeilkennis beschikt (proeve van bekwaamheid) mag deze zelfstandig een boot huren.Voor het vergaren van de theoretische kennis nogmaals de aandacht op het boekje Het Kleine zeilboek. Voor verdere vragen over instructie kan u terecht bij de instructiecoördinator.Het Kleine Zeilboek – J. Peter Hoefnagels ISBN: 9024006694

Beoordelingscriteria

 • BPR (Binnenvaart Politie Reglement)
 • Goed zeemanschap
 • Voorrang regels
 • Zeilklaar maken van het schip
 • Reven van de zeilen
 • Verhalen van het schip
 • Hijsen en strijken van de zeilen
 • Windoriëntatie
 • Oploeven en afvallen
 • Sturen met de zeilen
 • Overstag gaan
 • Gijpen
 • Afvaren van hogerwal
 • Aankomen aan hogerwal
 • Afmeren van het schip(aan de steiger / box)
 • Nachtklaar maken van het schip
 • Knopen en steken

Regels

Zeemanschap

Hieronder verstaan wij dat je je gedraagt zoals van een goede zeiler verwacht mag worden. Dat klinkt heel abstract maar is het niet. In de wet is het zelfs zo vastgelegd! Je bent verantwoordelijk voor je bemanning, je moet weten wat ze wel of niet kunnen en ze tijdig waarschuwen bij alle manoeuvres, gepland of ongepland. Het betekent dat je rekening houdt met de omstandigheden, met je eigen situatie en met anderen. Je anticipeert op wat er kan gebeuren en past je situatie daar op aan. Met harde of vlagerige wind zorg je dat je je schoten direct kunt lossen; dus in de hand houden of zodanig in de klem dat je ze direct kan losgooien. De giek is van staal en dus erg gevaarlijk. Ook moet je weten of iedereen kan zwemmen, en vergeet niet dat met kleren en laarzen aan in koud water terecht komen, heel snel een levensbedreigende situatie kan veroorzaken. Voor reddingsmiddelen is de schipper verantwoordelijk, niet de vereniging! Denk er niet te licht over en kijk eens op de site van de KNRM; denk niet, dat overkomt mij toch niet op een meer bij Loosdrecht.
Respecteer de havenregels

Niet zeilen in de haven. Zeilen hijsen en strijken aan de kopsteiger of tuigboei (kop in de wind) of op open water. Verhalen van het schip, met peddel of vaarboom en niet via andere schepen. Controleer of de inventaris van de boot volledig is, zie inventarislijst in de boot. Vermissingen melden bij de materiaalbeheerder.
Het weer

Luister van te voren naar het weerbericht en kijk ter plaatse of het verantwoord is uit te varen. Zet tijdig een rif. Een rif is op het water er makkelijker uit te halen dan in te zetten. • Windkracht 3: 1e rif zetten • Windkracht 4: 2e rif zetten • Windkracht 5: niet meer uitvaren! Let ook op windvlagen, door de vele boompartijen langs de wal kan je verrast worden door een plotselinge vlaag of windschifting.
Aankomen

Aankomen onder zeil alleen aan hogerwal of aan de tuigboei. Aan lager wal met gestreken zeilen maar doe dit alleen als je de manoeuvre ook echt kan uitvoeren. Let er op dat schepen die stuurboordwal houden voorrang hebben.

Tijdelijk afmeren

Als de boot tijdelijk wordt afgemeerd, laat dan altijd het zeil zakken en doek het op. Rol ook de fok in. Meer de boot liever niet af aan het open vaarwater in verband met golfslag en als gevolg daarvan schade aan de boot. Maak bij het afmeren van het schip altijd gebruik van beide stootwillen (1 ter hoogte van het want en de andere midscheeps) en leg een spring om klapperen van de boot tegen de steiger tegen te gaan.

Controleer de inventaris.

Controleer de inventaris, een lijst van de inventaris ligt onder de klep bij het achtersteven. Meldt dit bij beheerder materiaal, zie contacten als je onderdelen mist (harpjes, zeilbandjes etc.) of schade hebt aan de boot.

Wat te doen bij schade

Bij aanvaring met schade met een tegenpartij, altijd de identiteit van deze partij opvragen en de materiaalbeheerder z.s.m. in kennis stellen en de toedracht van de schade melden. Bij letsel of grote schade de politie inschakelen voor een proces verbaal voor verzekering en/of schuldvraag.Meldt dit bij beheerder materiaal, zie contacten.

Verzekering

De boten zijn allrisk verzekerd. De verzekering dekt de volgende schades: Schade aan de boot a.g.v. brand of ontploffing, aanvaring, zinken, diefstal, of vandalisme. Schade aan de inboedel van de boten. Onder inboedel wordt verstaan zaken die bestemd zijn voor gebruik aan boord van het schip. Uitgesloten van de verzekering zijn (omdat ze niet als inboedel gelden): geld en betaalpassen telecommunicatie en optische apparatuur zoals mobiele telefoons, verrekijkers en brillen kostbare zaken zoals sierraden, horloges, foto en filmapparatuur. Kosten voor hulp en bergen en kosten voor vervoer a.g.v. opgelopen schade

Contact

Bestuur  
Naam: Tel.nr Email
Voorzitter Joop Huntjens   voorzitter
Penningmeester Andrew Morrison   penningmeester
Secretaris Jan Blok   secretaris
Verhuur en instructie Ton Vernooij 0633088903 verhuur
Materiaalbeheer Ingrid Strootman 0616886021 materiaalbeheer
       
Webmaster René Kruip 0641175735 webmaster
Nood   112  
Politie   09008844  
Reddingsbrigade   035 6556840  
 
`

Route

De parkeerplaats is op het adres Herenweg 12.
De boten liggen in box 13 en 14
In de ton van de boot ligt de sleutel van de parkeerplaats